Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2009

Γενέθλιος ημέρας της ΕκκλησίαςΚατά την ημέρα της Πεντηκοστής μίλησε ένας.Ο Πέτρος. Και είλκυσε τρείς χιλιάδες ψυχές.Στην εποχή μας μιλούν για το Χριστό περισσότεροι από τρείς χιλιάδες κήρυκες και είναι ζήτημα εάν καταφέρνουν να ελκύσουν στον Χριστό έναν. Γιατί; Γιατί λείπουν από τον λόγο τους οι πύρινες γλώσσες της Πεντηκοστής. Η φωνή και η αύρα του Αγίου Πνεύματος...