Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

Ο χωροταξικός σχηματισμός του Καλλικράτη

Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέδωσε το Σάββατο, στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΕΔΚΕ) και την Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (ΕΝΑΕ), το "Σχέδιο Καλλικράτης" το οποίο ,μέσα από τις 400 σελίδες του , επιχειρεί να αλλάξει την διοικητική μορφή της Ελλάδας με τον δραστικό περιορισμό του αριθμού των Δήμων , την κατάργηση των Νομ αρχιών και θεσμοθέτηση αιρετού Περιφερειάρχη και Περιφερειακού Συμβουλίου.Παρόλο που στο Σχέδιο Καλλικράτης (κλικ) που δόθηκε προς δημόσια διαβούλευση ,δεν έχει συμπεριφθεί ο χωροταξικός σχηματισμός του Καλλικράτη, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι ο διοικητικός χάρτης του Νομού μας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διαμορφώνεται ως εξής :
ΔΗΜΟΙ:
1. Κεφαλληνίας
2. Ιθάκης
Πως θα ψηφίσουμε για Δήμαρχο
Το ψηφοδέλτιο του κάθε υποψήφιοι Δήμαρχου θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 200 υποψηφίους. Από αυτούς το 30% θα πρέπει να είναι γυναίκες, ενώ αναμένεται να ανακοινωθεί ποσόστωση και για την συμμετοχή των νέων σε ηλικία υποψηφίων. Σημειώστε ότι θα έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι και οι νέοι των 18 ετών.
Σε κάθε ψηφοδέλτιο θα μπαίνουν το ανώτερο 4 σταυροί . Οι τρεις θα είναι σε υποψηφίους από τον Δήμο στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είμαστε εγγεγραμμένοι, και ένας σταυρός σε υποψήφιο από οποιοδήποτε άλλη περιοχή του νησιού.
Δεν έχει ακόμα καθοριστεί ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου που θα είναι ανάλογος με τον πληθυσμό του κάθε Δήμου.
Σημεία που, επίσης, δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί είναι και η δυνατότητα ή όχι της υποψηφιότητας ως Σύμβουλος, των μεταναστών ενώ οι πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου διαθέτουν ήδη το δικαίωμα και να ψηφίζουν και να εκλέγονται.
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων θα αποτελείται από 12 Δήμους, τους εξής :
1. το νησί της Κέρκυρας (107.879 κάτοικοι)
2.Ερείκουσσα (698 κάτοικοι)
3.Μαθράκι (297 κάτοικοι)
4.Οθωνοί (663 κάτοικοι)
5.Παξοί (2.438 κάτοικοι)
6.το νησί της Λευκάδας ( 20.751 κάτοικοι)
7.Μεγανήσι (1092 κάτοικοι)
8.Καστός (120 κάτοικοι)
9.Κάλαμος (543 κάτοικοι)
10.Κεφαλονιά (36.404 κάτοικοι)
11.Ιθάκη (3084 κάτοικοι)
12.Ζάκυνθος (39.015 κάτοικοι)